PSYKOLOG LENE KIRKEGAARD
MEDLEM AF DANSK PSYKOLOGFORENING

Jeg er født i 1976. Jeg er uddannet psykolog fra Psykologisk Institut på Århus Universitet i 2006 og autoriseret af Psykolognævnet i 2009. Privat lever jeg sammen med Morten, som er selvstændig arkitekt. Sammen har vi to børn. Vores familie består desuden af hans store datter, som ikke længere er hjemmeboende. 

ERHVERVSERFARING:

Jeg har arbejdet som praktiserende psykolog igennem mange år – enten på fuld tid eller ved siden af andre ansættelser. I dag er mit daglige psykologvirke to-delt: Jeg arbejder som "helt almindelig praktiserende psykolog", og så udfører jeg en del beskæftigelsesrettet psykologarbejde primært for Jobcentre og kommuner rundt omkring i landet og indimellem også for private virksomheder.

Jeg har tidligere været ansat i private virksomheder, hvor jeg har lavet terapi, supervision og psykologiske undersøgelser, samt forskellige konsulentopgaver. Jeg har også arbejdet som familiebehandler og været ansat som underviser på en professionshøjskole.

Du kan finde et mere detaljeret CV her.

EFTERUDDANNELSE:

Gennem hele mit psykologliv har jeg løbende efteruddannet mig og været på kurser. Jeg modtager løbende supervision af psykologer med specialistuddannelse og/eller speciallæger i psykiatri.
Jeg afslutter specialistuddannelse i psykoterapi i 2018 og har taget en del kurser fra den neuropsykologiske specialistuddannelse også.

TEORETISK STÅSTED:

Jeg er oprindeligt psykodynamisk skolet, men har de senere år bevæget mig mere og mere i en kognitiv retning. Jeg har en 2-årig efteruddannelse i Kognitiv terapi (2. generation), og jeg begynder i stigende grad også at integrere elementer fra (3. generation) Compassionfocused therapy, Acceptance and Commitment therapy og ikke mindst mindfulness i mit arbejde. Jeg tilpasser altid terapien det enkelte menneske og de særlige problemstillinger, som vedkommende har. 

Mit udgangspunkt i mit møde med de mennesker, som opsøger mig, er altid at hjælpe det enkelte menneske til størst mulig trivsel og livskvalitet, inden for de rammer han eller hun har for sin livsudfoldelse. 

MEDLEMSSKABER:

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening. Jeg sidder i bestyrelsen i Social- og beskæftigelsespsykologisk selskab og er desuden medlem af Psykoterapeutisk selskab for psykologer og Neuropsykologisk selskab. 

KONTAKT MIG PÅ MAIL
ELLER TELEFON:

Jeg vil rigtig gerne høre fra dig! Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak, hvis du har spørgsmål. 

Jeg har ingen fast telefontid. Læg gerne en besked på min telefonsvarer, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Telefon: [+45] 26 20 62 41
Mail: mail@lenekirkegaard.dk