JEG TILBYDER BESKÆFTIGELSESRETTEDE YDELSER TIL JOBCENTRE OG KOMMUNER RUNDT OMKRING I LANDET

PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

Jeg laver psykologiske undersøgelser af borgere, som af forskellige grunde skal afklares. Jeg kalder mine psykologiske undersøgelser "beskæftigelsesrettede psykologiske undersøgelser" fordi mit fokus altid er at afklare borgeren specifikt i forhold til vedkommendes muligheder for beskæftigelse - aktuelt og på længere sigt. Du kan læse mere om den beskæftigelsesrettede psykologiske undersøgelse her

TIL BORGERE

Jeg tilbyder oplæg/psykoeducation til små borgergrupper om angst, depression, stress samt smertehåndtering. 

Jeg tilbyder korte, støttende, beskæftigelsesrettede samtaleforløb.

TIL FAGPERSONER

Jeg tilbyder supervision til sagsbehandlere.

Jeg kommer gerne ud på teammøder og lignende og holder oplæg af ca. 30 min.'s varighed om beskæftigelsesrettede psykologiske undersøgelser - særligt for at fortælle om, hvornår en sådan undersøgelse er relevant (også i forhold til fx. psykiatriske undersøgelser, "almindelige" psykologiske undersøgelser, neuropsykologiske undersøgelser mv.).