TIL VIRKSOMHEDER, FAGFORENINGER MV. TILBYDER JEG:

Oplæg, workshops og mindfulness

Jeg tilbyder oplæg og workshops om stress og stresshåndtering til private og offentlige virksomheder. Jeg tilbyder også 8-ugers mindfulnessforløb for en gruppe medarbejdere i virksomheden. 

Samtaleforløb

Jeg tilbyder samtaleforløb med sygemeldte medarbejdere - eller medarbejdere, som af den ene eller anden grund, er i risiko for en sygemelding. Samtalerne foregår i min klinik i Ryesgade eller efter aftale på virksomheden (i sidstnævnte tilfælde pålægges transportgebyr).

Stresshåndteringsforløb:  Jeg tilbyder et samlet forløb på 12 samtaler til en reduceret pris, såfremt hele forløbet betales inden første samtale. Hvis medarbejderen inden 4. samtale ønsker at afslutte forløbet, skal virksomheden kun betale for de afholdte samtaler, og det resterende beløb refunderes. Hvis medarbejderen er sygemeldt eller i risiko for at blive det, kan to af samtalerne (hvis medarbejderen ønsker det) konverteres fra individuelle samtaler til en fælles samtale mellem medarbejderen, mig og en repræsentant fra virksomheden - med henblik på at sikre fastholdelse i arbejde eller den bedst mulige tilbagevenden til arbejdspladsen.

Samarbejdsaftaler

Jeg laver gerne et samlet tilbud til din virksomhed, hvis flere af mine ydelser kunne være relevante for dig/jer. 

KONTAKT PSYKOLOG LENE KIRKEGAARD:

Telefon: [+45] 26 20 62 41
Mail: mail@lenekirkegaard.dk